Defensum

Välkommen!

Defensum är en juristbyrå som arbetar med att ta till vara på leverantör-
ers rätt till betalning för levererade varor och utförda tjänster. Vi har specialiserat oss på utredningar kring styrelseledamöters och aktie-
ägares personliga betalningsansvar i aktiebolag försatta i konkurs.

Defensum har en hög servicenivå genom personlig kontakt med stor till-
gänglighet. Vi hjälper såväl enmansföretagaren som den stora koncernen. Defensums uppdragsgivare finns över hela Sverige och i utlandet. Vi han-
terar krav och processer från Ystad till Haparanda.

Defensum har tillstånd av Datainspe-
ktionen att driva inkassoverksamhet och våra jurister har ansetts lämpliga av Försäkringsbolagens Prövnings-
förfarande att driva tvister om fordringar.